Vi erbjuder kvalitetssäkrade utbildningar, med nöjdkundgaranti!

Vi erbjuder kvalitetssäkrade utbildningar inom Första Hjälpen och D HLR i hela Sverige.  Vi har även specialutbildningar inom livräddning vid elskada, fritidsskador mm.
Våra utbildningar lägger fokus på att du som kund skall bli nöjd och känna att du vågar ingripa om olyckan är framme. De instruktörer som arbetar för ABC RÄDDALIV är certifierade av Röda Korset och utbildningar vi genomför följer Röda Korsets upplägg och innehåll. Det innebär att 70% av kursen är praktisk arbete varvat med 30 % teori, det har visat sig vara bästa upplägget för att befästa sina nya kunskaper.
Alla instruktörer har specialutbildning i Första Hjälpen Hjärt- lungräddning för vuxna och barn. 
Alla våra utbildningar uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

 

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Ikon

Hjärt- lungräddning HLR 1,5 h

January 01, 2020

I denna utbildning lär du dig de grundläggande kunskaperna i hjärt och lungräddning. Kursen har genomtänkt pedagogik och metodik med praktiska övningar som omfattar 70 % av utbildningstiden och 30 % teori.

Efter kursen kommer du att kunna

Kontrollera livsteckan

Skapa en öppen luftväg

Lägga en person i stabilt sidoläge

Kunna larma

Kunna utföra hjärt och lungräddning

January 01, 2020

Vi vill att fler ska kunna HLR och använda en hjärtstartare, då kommer vi att kunna rädda fler liv !

I denna utbildning lär du dig hjärt och lungräddning i kombination med hjärtstartare. Kursen har genomtänkt pedagogik och metodik med praktiska övningar som omfattar 70 % av utbildningstiden och 30 % teori.

Målet är att varje deltagare efter kursen ska känna sig trygga med att ingripa och kunna utföra hjärt och lungräddning med eller utan defibrillator om olyckan är framme på jobbet, i hemmet eller ute bland allmänheten.

Första hjälpen/ Hjärt och Lungräddning (HLR) 3 h med verklighetsförankrade övningar!

January 01, 2020

Efter kursen skall deltagarna ha grundläggande kunskaper i Första Hjälpen och hjärt och lungräddning,

så att fler liv kan räddas. Kursen har genomtänkt pedagogik och metodik med praktiska övningar som omfattar 70 % av utbildningstiden och 30% teori. 

Det ingår även praktiska gruppövningar där olika scenarior iscensätts. 

Målet är även att varje deltagare ska känna sig trygg med att ingripa och kunna agera om olyckan är framme

Första hjälpen Hjärt-Lungräddning med Hjärtstartare FH D HLR 4,5 H

January 01, 2020

Utbildningsinnehåll
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i Först hjälpen och att kunna använda
en extern defibrillator i kombination med hjärt-lungräddning.

Nedanstående delar kommer deltagarna att kunna efter utbildningen.

 • Kunna kontrollera livstecken Kunna skapa en öppen luftväg  

 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge  

 • Kunna larma

 • Kunna utföra hjärt-lungräddning

 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

 • Kunna förebygga cirkulationssvikt

 • etc.

Första hjälpen/ Hjärt-lungräddning med Hjärtstartare 6 h med tillämningsövningar!

January 01, 2020

Den här kursen omfattar allt du behöver kunna inom Första hjälpen Hjärt-Lungräddning med hjärtstartare.

Deltagarna får även lära sig att organisera vid en olycka och vi iscensätter även olika olyckor där

deltagarna får agera i grupp och använda sina nya kunskaper på ett verklighetstroget sätt.
Huvudmål:
Att deltagarna har grundläggande kunskaper i Första Hjälpen och hjärt och lungräddning med

hjärtstartare så att fler liv kan räddas. Kursen har genomtänkt pedagogik och metodik med

praktiska övningar som omfattar 70 % av utbildningstiden och 30% teori.

Första hjälpen HLR med inriktning Fritidsskador 6 h

January 01, 2020

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan agerar vid fritidsskador. Vi vill göra dig trygg genom att erbjuda en utbildning med en väl genomtänkt pedagogik och metodik där 70% av kursen utgörs av praktiska övningar och 30 % teori. Det ingår även samspelsövningar där verkliga scenarier iscensätts.

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

Efter kursen skall deltagarna:

 • Kunna kontrollera livstecken

 • Kunna skapa en öppen luftväg

 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge

 • Kunna larma

 • Känna till 1177 Vårdguiden

 • Kunna utföra hjärt-lungräddning på vuxen samt barn över 1 år

 • Känna till hur en hjärtstartare används i kombination med hjärt-lungräddning.

 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning

 • Kunna förebygga cirkulationssvikt

 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid stukning, urledvridning och benbrott

 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid sår- och brännskador

 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid skallskador

 • Känna till hur de kan förebygga olycksfall

 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer

 • Känna till det mest grundläggande i psykologisk första hjälp

 • Känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats

Livräddning vid Elskada 6h anpassad för elbranschen

January 01, 2020

LIVRÄDDNING VID ELSKADA 6 h (Anpassad för elbranschen)

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

Syfte:

Att ge deltagarna förkunskaper så att de kan ge lämplig första hjälpen vid elchock och vid brännskada samt vara insatt i skadeverkningar vid elström. Målet med utbildningen i Första hjälpen/Hjärt-lungräddning med Vägledning vid elskada är att deltagarna ska:

 • Kunna kontrollera livstecken

 • Kunna skapa en öppen luftväg

 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge

 • Kunna larma

 • Kunna hjärt-lungräddning och hur man använder en extern halvautomatisk defibrillator

 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

 • Kunna förebygga cirkulationssvikt

 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning

 • Kunna utföra en huvud- till tå-undersökning

 • etc, läs mer via länken

1 / 1

Please reload