Repetition Första Hjälpen D HLR av livräddning vid Elskada 4,5 h,

Målgrupp: Personal som arbetar på i drifttagna elanläggningar och riskerar att hamna innanför riskområdet till spänningsförande del.

Syfte:

Att ge deltagarna förkunskaper så att de kan ge lämplig första hjälpen vid elchock och vid brännskada samt vara insatt i skadeverkningar vid elström. Målet med utbildningen i Första hjälpen/Hjärt-lungräddning med Vägledning vid elskada är att deltagarna ska:

 • Känna till L ABC

 • Kunna kontrollera livstecken

 • Kunna skapa en öppen luftväg

 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge

 • Kunna larma

 • Kunna hjärt-lungräddning HLR

 • Kunna använda en hjärtstartare (defibrillator)

 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

 • Kunna förebygga cirkulationssvikt

 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning

 • Känna till hur man kan förebygga olycksfall i allmänhet och fallolyckor i synnerhet

 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer

 • Känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats

 • Känna till hur man kan vara ett stöd vid psykiska reaktioner

 • Känna till hudens uppbyggnad och uppgifter

 • Känna till olika typer av brännskador

 • Kunna ge första hjälpen vid olika typer av brännskador

 • Känna till hur man förebygger elolyckor

 • Känna till skadeverkningar av elström

 • Känna till hur man omhändertar olika typer av elskador

 • Känna till varför det är viktigt att söka sjukvård vid elolyckor

 • Känna till hur man följer upp elolyckor

 • Tillämpningsövningar, vi iscensätter olika scenarier