Vi erbjuder kvalitetssäkrade utbildningar, med nöjdkundgaranti!

Vi erbjuder kvalitetssäkrade utbildningar inom Första Hjälpen och HLR i hela Sverige.  Våra utbildningar lägger fokus på att du som kund skall bli nöjd och känna att du vågar ingripa om olyckan är framme.
De instruktörer som arbetar för ABC RÄDDALIV är certifierade av Röda Korset och utbildningar vi genomför följer Röda Korsets upplägg och innehåll. Det innebär att 70% av kursen är praktisk arbete varvat med 30 % teori, det har visat sig vara bästa upplägget för att befästa sina nya kunskaper. 
Alla våra utbildningar uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

 

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Ikon

Hjärt- Lungräddning 1,5 h

I denna utbildning lär du dig de grundläggande kunskaperna i hjärt och lungräddning. Kursen har genomtänkt pedagogik och metodik med praktiska övningar som omfattar 70 % av utbildningstiden och 30 % teori.

Efter kursen kommer du att kunna

Kontrollera livsteckan

Skapa en öppen luftväg

Lägga en person i stabilt sidoläge

Kunna larma

Kunna utföra hjärt och lungräddning

Vi vill att fler ska lära sig att rädda liv!

I denna utbildning lär du dig hjärt och lungräddning i kombination med hjärtstartare. Kursen har genomtänkt pedagogik och metodik med praktiska övningar som omfattar 70 % av utbildningstiden och 30 % teori.

Målet är att varje deltagare efter kursen ska känna sig trygga med att ingripa och kunna utföra hjärt och lungräddning med eller utan defibrillator om olyckan är framme på jobbet, i hemmet eller ute bland allmänheten.

Första hjälpen/ Hjärt och Lungräddning (HLR) 3 h med verklighetsförankrade övningar!

Efter kursen skall deltagarna ha grundläggande kunskaper i Första Hjälpen och hjärt och lungräddning,

så att fler liv kan räddas. Kursen har genomtänkt pedagogik och metodik med praktiska övningar som omfattar 70 % av utbildningstiden och 30% teori. 

Det ingår även praktiska gruppövningar där olika scenarior iscensätts. 

Målet är även att varje deltagare ska känna sig trygga med att ingripa och kunna agera om olyckan är framme

Första hjälpen Hjärt-Lungräddning med Hjärtstartare FH D HLR 4,5 H

Utbildningsinnehåll
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i Först hjälpen och att kunna använda
en extern defibrillator i kombination med hjärt-lungräddning.

Nedanstående delar kommer deltagarna att kunna efter utbildningen.

 • Kunna kontrollera livstecken Kunna skapa en öppen luftväg  

 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge  

 • Kunna larma

 • Kunna utföra hjärt-lungräddning

 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

 • Kunna förebygga cirkulationssvikt

 • etc.

Första hjälpen/ Hjärt-lungräddning med Hjärtstartare 6 h med verklighetstrogna övningar!

Den här kursen omfattar allt du behöver kunna inom Första hjälpen Hjärt-Lungräddning med hjärtstartare.

Deltagarna får även lära sig att organisera vid en olycka och vi iscensätter även olika olyckor där

deltagarna får agera i grupp och använda sina nya kunskaper på ett verklighetstroget sätt.
Huvudmål:
Att deltagarna har grundläggande kunskaper i Första Hjälpen och hjärt och lungräddning med

hjärtstartare så att fler liv kan räddas. Kursen har genomtänkt pedagogik och metodik med

praktiska övningar som omfattar 70 % av utbildningstiden och 30% teori.

Första hjälpen Hjärt och Lungräddning BARN 3 h

Vet du hur du skall göra om ett barn plötsligt sätter i halsen och inte kan andas?

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning,

samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall.

Vi vill göra dig trygg genom att erbjuda en utbildning med en väl genomtänkt pedagogik och metodik

där 70% av kursen utgörs av praktiska övningar  och 30 % teori! 
Utbildningen tar hänsyn till olika åldersgrupper, från spädbarn och upp till tonåren. 
 

Första hjälpen/ Hjärt-Lungräddning med sår och brännskador BARN 6 h

Vet du hur du kall agera om ditt barn blir medvetslös eller råkar ut för en olycka?

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, samt verklighetsbaserade övningar där deltagarna i grupp får använda sina kunskaper i Första hjälpen.

 

Efter kursen skall deltagarna:

 • Känna till hur man kan förebygga barnolycksfall i allmänhet och fallolyckor i synnerhet  

 • Kunna kontrollera livstecken  

 • Kunna skapa en öppen luftväg

 • Kunna placera ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge  

 • Kunna larma 

 • Kunna utföra hjärt-lungräddning på barn

 • etc. 

1 / 1

Please reload