Första Hjälpen HLR med inriktning Fritidsskador 6 h

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan agerar vid fritidsskador. Vi vill göra dig trygg genom att erbjuda en utbildning med en väl genomtänkt pedagogik och metodik där 70% av kursen utgörs av praktiska övningar och 30 % teori. Det ingår även samspelsövningar där verkliga scenarier iscensätts.

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

Efter kursen skall deltagarna:

 • Kunna kontrollera livstecken

 • Kunna skapa en öppen luftväg

 • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge

 • Kunna larma

 • Känna till 1177 Vårdguiden

 • Kunna utföra hjärt-lungräddning på vuxen samt barn över 1 år

 • Känna till hur en hjärtstartare används i kombination med hjärt-lungräddning.

 • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

 • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning

 • Kunna förebygga cirkulationssvikt

 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid stukning, urledvridning och benbrott

 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid sår- och brännskador

 • Känna till första hjälpen-åtgärder vid skallskador

 • Känna till hur de kan förebygga olycksfall

 • Känna till vikten av att tänka på egen och andras säkerhet i olyckssituationer

 • Känna till det mest grundläggande i psykologisk första hjälp

 • Känna till hur man organiserar och handlar på en olycksplats