Hjärtstartare i Sverige/Svenska HLR-Rådets rekommendationer

I Sverige drabbas 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år. 

Endast 1 av 10 överlever. Vid ett plötsligt hjärtstopp drabbas hjärtat av ett elektriskt kaos som medför att pumpförmågan upphör och att blodtillförseln till kroppen därmed avstannar.

En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar, förlorar snabbt medvetandet och slutar att andas. Tiden till behandling med hjärtstartare i form av strömstöt (defibrillering) är den viktigaste faktorn för överlevnad.

 

Konventionella resurser som ambulans anländer i medeltal efter 11 minuter och oftast alltför sent för att kunna rädda den drabbade till livet. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden.

 

Nya data visar att i de fall en hjärtstartare används inom de första minuterna från inträffat hjärtstopp kan hela 50-70 % överleva.