Hjärtsäker Zon – Svensk Standard

Vi hjälper er bli certifierade Hjärtsäker Zon, en ny unik standard för hjärt-lungräddning (HLR) och hjärtstartare i offentlig miljö. Hjärtsäker Zon är en svensk standard skapad för företag och organisationer att uppnå en god beredskap för plötsligt hjärtstopp genom att ge rekommendationer för utbildning, placering, information och underhåll av hjärtstartaren.

Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp, bara 600 överlever. Om fler personer utbildas kan hjärt-lungräddning och det finns fler hjärtstartare tillgängliga så kan fler överleva. Genom att vara en Hjärtsäker Zon har man beredskap om ett plötsligt hjärtstopp skulle inträffa och visar omtanke för sina gäster, besökare, kunder och anställda. Som en Hjärtsäker Zon tar man också ett aktivt och långsiktigt beslut där ni har en plan för underhåll av era hjärtstartare och personalens kompetens.