Hjärt-Lungräddning (HLR) 1,5 h

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7
Huvudmål:

 

Utbildningen syftar till att ge dig grundläggande utbildning i hjärt-lungräddning (HLR). Kursen har genomtänkt pedagogik och metodik med praktiska övningar som omfattar 70 % av utbildningstiden 30% teori.

 

Utbildningsinnehåll
Nedanstående delar kommer deltagarna att kunna efter utbildningen.

  • Kunna kontrollera livstecken

  • Kunna skapa en öppen luftväg

  • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge

  • Kunna larma

  • Kunna utföra hjärt-lungräddning.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Ikon