Första hjälpen Hjärt-Lungräddning Baby/Barn 3 h 

-Vet du hur du skall agera om ett barn sätter i halsen eller blir medvetslös?

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall. Vi vill göra dig trygg genom att erbjuda en utbildning med en väl genomtänkt pedagogik och metodik där 70% av kursen utgörs av praktiska övningar och 30 % teori!

Utbildningen tar hänsyn till olika åldersgrupper, från spädbarn och upp till tonåren.

Efter kursen skall deltagarna:

  • Kontroll av livstecken, hur man skapar en öppen luftväg

  • Hur man vet om barnet är medvetslöst eller livlöst

  • Kunna lägga ett barn i stabilt sidoläge

  • Kunna larma

  • Kunna utföra Hjärt- Lungräddning (HLR) på Baby/Barn

  • Kunna åtgärda luftvägstopp Baby/Baby 

  • Kunna stoppa blödning och förebygga cirkulationssvikt

  • Tillämpningsövningar

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Ikon