Första hjälpen Hjärt-Lungräddning BARN 3 h 

-Vet du hur du skall agera om ett barn sätter i halsen eller blir medvetslös?

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall. Vi vill göra dig trygg genom att erbjuda en utbildning med en väl genomtänkt pedagogik och metodik där 70% av kursen utgörs av praktiska övningar och 30 % teori!

Utbildningen tar hänsyn till olika åldersgrupper, från spädbarn och upp till tonåren.

Efter kursen skall deltagarna:

  • Känna till hur man kan förebygga barnolycksfall i allmänhet och fallolyckor i synnerhet 

  • Kunna kontrollera livstecken 

  • Kunna skapa en öppen luftväg

  • Kunna placera ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge 

  • etc.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Ikon