Första hjälpen/ Hjärt-Lungräddning med verklighetsbaserade övningar (HLR) 3 h

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

 

Utbildningsinnehåll
Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i att kunna ge första hjälpen och hjärt-lungräddning.

 

Nedanstående delar kommer deltagarna att kunna efter utbildningen.

  • Kunna kontrollera livstecken

  • Kunna skapa en öppen luftväg 

  • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge 

  • Kunna larma

  • Kunna utföra hjärt-lungräddning 

  • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

  • etc

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Ikon