Första hjälpen Hjärt-lungräddning med hjärtstartare 6 h

 

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

 

Kursen har genomtänkt pedagogik och metodik med praktiska övningar som omfattar 70 % av utbildningstiden och 30% teori. Det ingår även samspels övningar där olika scenarier iscensätts. Målet är att varje deltagare efter kursen ska känna sig trygg med att ingripa om olyckan är framme.

Nedanstående delar kommer deltagarna att kunna efter utbildningen.

  • Kunna kontrollera livstecken

  • Kunna skapa en öppen luftväg

  • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge

  • Kunna larma

  • Kunna utföra hjärt-lungräddning

  • Kunna använda en hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning

  • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp 

  • etc.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Ikon