Krishantering för arbetsledare inklusive, Första hjälpen Hjärt-lungräddning med hjärtstartare 6 h

Title Page.png

Heldags utbildning i Krishantering inklusive Första Hjälpen D HLR inklusive hur man tar hand om krissituationer och hur man organiserar på en olycksplats.

 

Utbildningen lämpar sig till arbetsledare. Upplägget är genomsyrat av praktiska övningar, gruppdiskussioner och teori.

Målet för dagen är att du som gruppledare ska känna dig trygg med att agera i en första hjälpen situation och känna till hur du arbetar med krisledning för din organisation.

Kursinnehåll

 • Kontroll av livstecken

 • Ta hand om en person som är medvetslös​

 • Kunna utföra HLR Hjärt- Lungräddning i kombination med hjärtstartare

 • Kunna stoppa blödning och förebygga cirkulationssvikt

 • Kunna agera och organisera vid en olycksplats

 • Kunna ta hand om psykisk reaktioner

 • Upprätta en krisplan

 • Krisledningsmetod

 • Stabsarbete- Hur arbetar en krisledningsgrupp

 • Tillämpningsövningar där vi iscensätter olika former av olyckstillbud

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Ikon