Första hjälpen Hjärt-Lungräddning med barnolycksfall

6 h med tillämpningsövningar

 

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn, inklusive hjärt-lungräddning, samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall. 

Vi vill göra dig trygg genom att erbjuda en utbildning med en väl genomtänkt pedagogik och metodik där 70% av kursen utgörs av praktiska övningar och 30 % teori.

Det ingår även samspelsövningar där verkliga scenarier iscensätts.

Utbildningen tar hänsyn till olika åldersgrupper, från spädbarn och upp till tonåren.

Efter kursen skall du:

  • Känna till hur man kan förebygga barnolycksfall i allmänhet och fallolyckor i synnerhet 

  • Kunna kontrollera livstecken 

  • Kunna skapa en öppen luftväg

  • Kunna placera ett medvetslöst barn i stabilt sidoläge 

  • Kunna larma 

  • Kunna utföra hjärt-lungräddning på barn

  • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

  • etc.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Ikon