Första hjälpen Hjärt-Lungräddning med Hjärtstartare (D-HLR)

med verklighetsbaserade övningar 4,5 h

Utbildningens innehåll uppfyller Arbetsmiljölagstiftningens grundkrav i första hjälpen som beskrivs i Arbetsmiljöverkets författningssamling – AFS 1999:7

 

Huvudmål:
Ger dig utbildning i hur du använder hjärtstartare i kombination hjärt-lungräddning. Kursen har genomtänkt pedagogik och metodik med praktiska övningar som omfattar 70 % och 30% teori. Målet är att varje deltagare efter kursen ska känna sig trygga med att ingripa och kunna utföra hjärt-lungräddning med eller utan defibrillator om olyckan är framme.

 

Utbildningsinnehåll
 

  • Kunna kontrollera livstecken Kunna skapa en öppen luftväg 

  • Kunna placera en medvetslös person i stabilt sidoläge 

  • Kunna larma

  • Kunna utföra hjärt-lungräddning

  • Kunna hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp

  • Kunna förebygga cirkulationssvikt

  • Kunna lägga ett tryckförband vid blödning 

  • Känna till hur man kan förebygga olycksfall i allmänhet och fallolyckor i synnerhet

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Ikon